Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

Nish Global Gıda Turizm Ticaret A.Ş. (“Al Hallab”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, siz değerli üyeleri, müşterileri ve internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak aşağıda açıklandığı şekilde işlenecektir.

www.alhallabtr.com web sitemiz üzerinden, üyelik sözleşmemizi kabul ederek kurmuş olduğunuz üyelik ilişkisi, web sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürünler nedeniyle kurulan alım satım ilişkisi, web sitemizdeki iletişim alanından doldurduğunuz formlar kapsamında isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, e-postanız, telefon numaralarınız, satın aldığınız ürünlere dair bilgiler; elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmak suretiyle işlenecektir. Yine internet sitemizi ziyaretleriniz kapsamında, haklarınıza zarar vermemek kaydı ile ve meşru menfaatimiz doğrultusunda, web sitemizdeki sınırlı çerezler vasıtasıyla, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, www.alhallabtr.com sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi hakkında veri toplayabileceğiz.

Kişisel verilerinizi, sizlere sunduğumuz mal ve hizmetlerle ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız dahil olmak üzere iş ortaklarımız ve bulut hizmeti sağlayıcılarımız ile aşağıda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda paylaşabiliyoruz. Biz Al Hallab ve Al Hallab’ın şubeleri olarak burada belirtilen kişisel verilerinizi;

 • Üyelik ve mesafeli satış sözleşmelerinin kurulması, ifası, siparişleriniz alınması ve sizlere ulaştırılması
 • Mal ve hizmet üretim, satış, satış sonrası destek hizmetlerinin kurgulanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Muhasebe, hukuk ve finans işlerinin yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Bilgi ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Satışlar, sadakat programları, özel teklifler, indirimler kampanyalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işleyeceğiz.

Ad, soyadı, telefon ve e-posta adresinizden ibaret verilerinizin, Al Hallab’a ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması amacına yönelik olarak kullanılması suretiyle tarafınıza elektronik ortamda gönderilecek ticari iletiler için ayrıca izniniz talep edilecektir. Elektronik iletişim izninizi üyelik sayfamızdaki ilgili kutucukları işaretleyip, kaydol tuşuna basarak verebilirsiniz. İzinlerinizi dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

 

Biz, verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak ve verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alıyoruz. Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızda sistemlerimize yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve sistemleri düzenli olarak denetlemekteyiz. Verilerinize erişimi sadece bu verilere erişime ihtiyacı olan ve gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar, hizmet sağlayıcıları ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.

 

İlgili kişiler olarak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde mevcut kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Al Hallab’a daha önce bildirilen ve Al Hallab sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde dataprotection@nishglobal.com adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

 

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar ve fiziki olarak teslim edilen belgeler aracılığıyla toplanabilir. Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, şirketimize başvurarak kendinizle ilgili,

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK Talep ve Başvuru Formunu indirmek için tıklayın

 

VERİ SORUMLUSU: Nish Global Gıda Turizm Ticaret A.Ş.

ADRES: Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:74 D:34 Şişli, İstanbul

MERSİS: 0631125050200001