Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi

AL HALLAB İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Al Hallab internet sitesine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İnternet sitemize erişmekle sitemizi kullanmaya başladığınızdan itibaren aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız:

 

 1. Sözleşmenin Onaylanması:

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook ve Instagram vb.) aracılığıyla alhallabtr.com (“Site”) adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen internet sitelerini kapsayan siteler üzerinden Al Hallab sistemine üye olunabilir. Her Al Hallab kullanıcısı (“Üye”), Nish Global Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“Al Hallab”) ile akdetmiş olduğu işbu Al Hallab İnternet Sitesi Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Al Hallab ile Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

 

 1. Sözleşmeye Konu Hizmet ve Al Hallab Sistemi

İşbu Sözleşme’ye konu Site, Site’ye erişerek üyelik işlemlerini tamamlayan kişilere internet üzerinden yemek, yiyecek ve içecek siparişi verme imkanı ve usulüne uygun verilen sipariş üzerine paket servis hizmeti sağlayan bir internet sitesidir.

 

Her Al Hallab kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir e-posta adresi ile Al Hallab sistemine üye olur. Al Hallab sisteminde tanımlanan kullanıcı adı, üyelerin e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

 

Her kullanıcının Al Hallab üyeliği gerektiren sisteme bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Al Hallab sistemine giriş yapmak anlamına gelmektedir.

 

Üye’nin şifresi sadece kendi bilgisi dahilindedir. Şifre unutulduğu takdirde Al Hallab, talep üzerine Üye’nin Al Hallab sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Üye’nin kendi sorumluluğundadır ve Al Hallab şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

 1. Üyelik İşlemleri

3.1. Her Üye, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı veya e-posta adresi ile şifreye sahip olur.

 

3.2. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

 

3.3. Her Üye’nin üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Site’de bulunan sisteme giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

 

3.4. Üye’nin şifresi sadece kendi bilgisi dahilindedir. Üye şifresini unuttuğu takdirde Al Hallab, talep üzerine Üye’nin Site’de bulunan sistemde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Üye’nin kendi sorumluluğundadır ve Al Hallab şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

3.5. Al Hallab Üye’ye yararlanabilecekleri promosyonlar ile Al Hallab sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Al Hallab üyeye sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Al Hallab sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

 

3.6. Üye’nin belirlediği Al Hallab sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, hizmetin üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarından alınması durumunda siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üçüncü kişi hizmet sağlayıcısı çalışanlar ile paylaşılabilecektir.

 

3.7. Üye, Al Hallab’ı, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu tutmayacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.8. Al Hallab, sistemin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Al Hallab, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri hizmet sağlayıcıları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Al Hallab Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

 1. Teslimat ve Ödeme

Ürün teslimatı sürecinde Üye’nin belirttiği adreste kimse bulunamaz ise siparişler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde Üye, kimsenin bulunmadığı bir adrese sipariş verdiği için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır. Üye’nin verdiği adreste siparişin teslim edilmesi durumunda adres yanlış beyan edilmiş olsa dahi teslimat gerçekleştirilmiş sayılır. Üye, sipariş verdiği ürünlerin ücretini, Site’de seçim yapmak suretiyle online olarak veya kapıda ödeyebilir.

 

 1. Üye’nin Yükümlülükleri

Üye, Al Hallab ürün ve hizmetlerinden yararlandığı ve Al Hallab sistemini kullandığı sırada;

 

 1. Üye kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Al Hallab sisteminde oluşturulmuş her bir Üye adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Al Hallab üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Al Hallab üyeliğinin sona erebileceğini;
 2. Üye adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 3. Al Hallab tarafından sağlanan ürün, hizmet ve yazılımların telif hakkı, ticari sırlar ve sair fikri mülkiyet haklarının Al Hallab’a ait olduğunu, bu haklara konu ürün, hizmet ve yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 4. Al Hallab ürün ve hizmetlerini kullandığında Al Hallab’ın sosyal medya hesaplarında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Al Hallab ile iletişimlerinde eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu,
 5. Online ödeme yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 6. Site ve Al Hallab’ın sosyal medya hesapları kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt, bilgi veya belgenin tamamının Üye’nin rızası dahilinde olduğunu, Üye’nin bilgisayarında veya cihazlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile Üye’ye ait olduğunu, Al Hallab hizmetlerinin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Al Hallab’dan tazminat talep etmemeyi,
 7. Al Hallab’tan öncesinde izin almadan Al Hallab ürün ve hizmetlerini ticari amaç ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 8. Al Hallab hizmetlerinden faydalandığı esnada Site ve Al Hallab’ın sosyal medya hesaplarına ilettiği kişi ve iletişim bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Al Hallab’ın kendisine Üye tarafından iletilen bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını ve bu bilgilerden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu,
 9. Site’ye, sair iletişim kanallarına veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 10. Al Hallab’ın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, işbu şartlara aykırı davranış halinde Al Hallab’ın gerekli müdahalelerde bulunma ve/veya Üye’yi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 11. Site’de yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haberin (kısaca “Bilgiler”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlı olduğunu, ve hiçbir şekilde Site’de yer alan bu Bilgiler’in hatalı veya yanlış yönlendirici olduğu ya da bu Bilgiler’e istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu Al Hallab’dan temin etmekle yükümlü olduğunu ve Site’de yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Al Hallab’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
 12. Al Hallab sistemi, Site veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Al Hallab’ın veya herhangi bir üçüncü kişinin uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Al Hallab’ın Üye’nin hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya sınırlama veya Al Hallab üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 13. Çerez Politikası’nı kabul ettiğini, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Site’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu,
 14. Site’den ve sair platformlardan verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını

 

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Al Hallab’ın Yetkileri:

Al Hallab, ürün ve hizmetlerini sağlarken ve/veya Site’nin kullanımı sırasında:

 

 1. Herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Herhangi bir ödeme yöntemine ilişkin sistemi geçici süreliğine askıya alabilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Al Hallab’ın buna ilişkin bir ön bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Üye buna ilişkin herhangi bir zarar ve/veya tazminat talebinde bulunmayacaktır.
 2. Al Hallab, Site’de satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Al Hallab, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 3. Üye’nin Site ve Al Hallab’ın sair sistemleri/sosyal medya sayfaları üzerinden vereceği bilgiler aynı zamanda Site’nin kullanımını geliştirmek, Üyeler ile iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimlerin karşılanması ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda Al Hallab tarafından kullanılabilecektir. Bu bilgiler, Al Hallab çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle Üye’nin siparişinin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir ya da Üye’nin Site kullanımı sırasında veya kullanımına ilişkin analizlerde kullanılabilir.
 4. Aksi Üye tarafından talep edilmediği takdirde Al Hallab verdiği hizmetin kalitesini ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla Üye’ye ürünleri, hizmetleri, indirimleri, promosyon ve kampanyaları hakkında kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla duyurular gönderebilir.
 5. Al Hallab kendi ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 6. Al Hallab, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave hizmetler sunabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
 7. Kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifresi Al Hallab tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Al Hallab tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 8. Al Hallab, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla veya gördüğü lüzum üzerine işbu Sözleşme’nin mevcut maddelerini değiştirebilir, kaldırabilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

 1. Kişisel Veriler

Üye, Site’ye üye olurken işbu Sözleşme’yi onaylamak ve üyelik sonrası Site içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Al Hallab ile paylaştıkları ad, soyadı, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri” veya “Kişisel Veriler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Üye ile Al Hallab arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler, Al Hallab tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Al Hallab ve/veya aynı şirketler grubundaki şirketlerle sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Üye, Kişisel Veriler dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen ürün detayları, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen adres gibi Site (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Al Hallab, aynı şirketler grubunda yer alan diğer şirketler ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde üçüncü kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Site üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

 1. Ücret İadesi

Online ödeme ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak

 • Üye adresinin sipariş gönderim alanı dışında olması veya sipariş tutarının ilgili alandaki minimum paket tutarının altında kalması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • Al Hallab tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen Al Hallab’ın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde Üye talebi üzerine siparişin iptali;
 • Siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali ve
 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda Al Hallab’ın onayı halinde yapılan iptal

 

durumlarında yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir.

 

Al Hallab, Üye’den kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin Üye’nin adreste olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Kapıda ödeme opsiyonunun seçilmesi ancak Üye’den kaynaklı sebeplerle gönderinin teslim edilememesi durumunda Al Hallab, tek taraflı olarak ilgili Üye’nin sonraki siparişlerini engelleme ve/veya Üye’den kaynaklı sebeplerle teslim edilemeyen siparişlerden doğan zararlarını talep etme hakkına sahiptir.

 

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme Taraflar arasında Üye’nin kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

 1. Dil

İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu da Site’de bulunmaktadır. İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir yorum farkı veya uyumsuzluk bulunması halinde Türkçe hükümler geçerli olacaktır.

 1. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında Taraflar’ın birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. Al Hallab, Üye’nin üyeliğini herhangi bir ön bildirimde bulunmasına veya gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak askıya alma veya sona erdirme hakkına sahiptir.