Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme (“Sözleşme”), alhallabtr.com (“Site”) adresinden yemek, içecek ve sair gıdalar (“Ürün” veya “Ürünler”) satın alacak kişi (“Alıcı” veya “Tüketici”) ile merkezi İstanbul’da bulunan (Tel: +90 (212) 224 18 82; E-Posta: info@nishglobal.com) satıcı şirket 0631125050200001 MERSİS numaralı Nish Global Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“Al Hallab” veya “Satıcı”) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, Ürün(ler) ile ilgili özelliklere, nitelik-niceliğe, satış fiyatına, satış bedelinin tahsiline ilişkin usul ve şartların ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

İşbu Sözleşme aynı zamanda Yönetmelik’in 5. maddesinde düzenlenen ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamındaki düzenlemeleri de içermektedir.

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait alhallabtr.com adresindeki Site’den elektronik ortamda siparişini verdiği yiyecek ve içecek Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ÜCRETİN ÖDENMESİ

Seçmiş olduğu ödeme yöntemine bağlı olarak Alıcı, Ürün teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde Ürün’ün kendilerine teslim edilmeyebileceğini kabul eder.

 

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için Satıcı tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 

4.2. Alıcı, Site’de Sözleşme konusu yiyecek ve içecek ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; Sözleşme’nin onaylanması öncesinde, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmesi öncesindeki sayfalarda, Satıcı tarafından Alıcı Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünler’in vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

4.3. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Site’de bulunan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişiye teslim edilir.

 

4.4. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5. Satıcı, sipariş konusu Ürün’ün tesliminin imkansızlaşması dolayısıyla Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu derhal Alıcı Tüketici’ye bildirir ve bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

 

4.6. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarına göre iptal edilir ise, Satıcı Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.7. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı Ürün bedelini Satıcı’nın talebi üzerine yine de derhal ödemek zorundadır.

 

4.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya yangın, sel, deprem, yer kayması, salgın hastalık, savaş ve terör olayları, yaygın şiddet olayları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler nedeni ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

4.9. Alıcı, Ürün teslimi sırasında Ürün’ün daha önceden kendilerine bildirilmiş olan fiyatını ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde Ürün’ün kendilerine teslim edilmeyebileceğini kabul eder.

 

4.10. İşbu Sözleşme’ye konu Ürünler ve Ürünler’in tutarları ile teslimat tutarı sipariş onay sayfasında Alıcı’ya belirtilmiştir. Fiyatlarda bir hata oluşması halinde Satıcı, hatayı düzelterek teslimat yapabilecektir. Satıcı, bu durumda Alıcı’ya bildirimde bulunmak suretiyle siparişi iptal ederek sipariş tutarını Alıcı hesabına iade edebilir, ancak Satıcı her durumda teslimat bedeline hak kazanır. Bunun dışında Alıcı siparişi iptal ederse tekrar oluşturulan siparişlere ilişkin olarak Satıcı, Alıcı’ya ek teslimat bedeli yansıtabilecektir.

 

MADDE 5 – TESLİMAT BÖLGELERİ VE MİNİMUM PAKET TUTARI

 

Satıcı, Ürünler’in siparişi ve teslimi bakımından Nişantaşı, Beşiktaş, Şişli, Taksim, Mecidiyeköy, Ortaköy ve Karaköy bölgeleri için minimum paket tutarı uygulamamaktadır. Satıcı, Etiler, İstinye Park, Zorlu Center, Levent, Vadi İstanbul ve Maslak bölgeleri için asgari paket tutarı olarak 500 TL uygulamaktadır. Ayrıca Satıcı, teslimat ücreti olarak tüm bu bölgeler için 15 TL almaktadır.

 

Alıcı’nın bu kurallar dışında bir sipariş vermesi durumunda Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirerek siparişi kabul etmeyebilir ve halihazırda ödeme yapılmış ise bu ödemeyi ilgili banka kartına iade eder. Alıcı, iadeler bakımından Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKININ OLMAMASI

 

İşbu Sözleşme uyarınca sipariş edilen Ürünler niteliği gereği hızlı bozulan ürünler olduğu için Yönetmelik’in 15(c) bendi uyarınca Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen parasal eşiklere tabi olarak Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu ve Satıcı’nın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

MADDE 8 – ÖN BİLGİLENDİRME VE SÖZLEŞME’NİN TEYİDİ

 

Sipariş konusu Ürünler’in teslimatı için ön bilgilendirme kapsamını da içeren işbu Sözleşme’nin online olarak onaylanmış olması ve Ürünler’e ilişkin ödemelerin Alıcı tarafından tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bu doğrultuda Alıcı, ön bilgilendirmeye ilişkin hususları da içeren işbu Sözleşme’yi okuduğunu ve bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.